FAQ

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen met betrekking tot de Nationale Estafette Kampioenschappen en de antwoorden daarop.

Reserve ploegen worden uiterlijk op 23 september om 19:00 aan de wedstrijd toegevoegd. Verzoek aan de ploegen die zich voor de wedstrijd willen afmelden dit dus voor 23 september 19:00 uur te doen zodat ploegen van de reservelijst aan de wedstrijd kunnen worden toegevoegd.

  • Pupillen en senioren niet in een andere categorie uit mogen komen
  • U14 bij de U16 uit mogen komen
  • U16 bij de U18, U20 en senioren mogen uitkomen
  • U18 bij de U20 en senioren mogen uitkomen
  • U20 bij de senioren mogen uitkomen
  • Masters bij de senioren mogen uitkomen

Een deelnemer kan in twee verschillende ploegen op twee verschillende afstanden of categorieën deelnemen, mits de voorgaande regel in acht wordt genomen. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan voor een JJC om op zaterdag deel te nemen aan de 4x100m JJB en op zondag aan de 4x100m JJC. Maar… het is wel toegestaan dat een loper meedoet aan de 4x60m én de 4x80m.

Ja, want de 10x100m is een niet officieel “fun-onderdeel”. Daarvoor zijn de normale atletiekreglementen niet van toepassing. De organisatie heeft bepaald dat junioren en senioren op de 10x100m kunnen inschrijven.

Indien een aangekondigd onderdeel niet (meer) in de keuzelijst voorkomt, betekent dat dat er op dat onderdeel niet meer kan worden ingeschreven. Het is vol. Indien een onderdeel voor een bepaalde categorie niet in het programma voorkomt, kan in principe worden ingeschreven in de naasthogere categorie.

Voor alle onderdelen geldt dat er, behalve de 4x100m bij de senioren, junioren A/B en masters alleen series op tijd worden gelopen, waarbij de snelsten (zoals opgegeven bij de inschrijving) bij elkaar in één serie worden geplaatst. Dit geldt dus voor zowel pupillen, junioren als senioren.

A-pupillen die 4 x 60mtr lopen, mogen zeker aan de 10 x 60mtr meedoen, maar ook aan de speciale estafette.

Dit is toegestaan, mits de vervangende atleten voor de wedstrijd zijn ingeschreven en er mogen niet meer dan twee atleten gewisseld worden. Zie ook het wedstrijdregelement van de atletiekunie. De wijziging in de opstelling moet wel bij de meldtent worden doorgegeven.

Nee, alleen de 4 atleten die aan de finale hebben meegedaan, ontvangen een medaille.

Ja, bij alle estafettes, dus ook bij de pendelestafettes en de langere afstanden, wordt een estafettestokje gebruikt. Hierbij zijn bij alle afstanden de normale regels met betrekking tot het stokje van toepassing.